Τρίτη, 30 Οκτώβριος 2018

Mega - Η πορεία της τηλεόρασης από τα κρατικά στα ιδιωτικά

Μέσα από μια πορεία τεθλασμένης γραμμής της ελληνικής τηλεόρασης αναφέρουμε λειτουργία της για πρώτη φορά το 1960 (με πειραματικές εκπομπές), ενώ το 1966 άρχισε να εκπέμπει τακτικά από το δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό ΕΙΡ και από δεύτερο σταθμό την ΥΕΝΕΔ που λειτούργησε από τις ένοπλες δυνάμεις.

Από την ΕΙΡ και ΤΕΔ περάσαμε στην ΕΙΡΤ, ΥΕΝΕΔ για να ξαναγίνει μετατροπή του ονόματος το 1975 σε ΕΡΤ από ΕΙΡΤ.

Το 1982 αποστρατικοποιείται η ΥΕΝΕΔ σε ΕΡΤ2 με την ΕΡΤ να μετονομάζεται και αυτή ΕΡΤ1.

Μετά από 5 χρόνια αναδιοργανώθηκε η ΕΡΤ1 & ΕΡΤ2 συγχωνευόμενες σε ενιαίο φορέα με υπάρχοντα κανάλια να μετονομάζονται σε ΕΤ1 και ΕΤ2.

Τον Σεπτέμβριο του 1987 στο σχήμα συμπληρώνεται με την ίδρυση τρίτου καναλιού η ΕΤ3 στη Θεσσαλονίκη. Και ενώ η δημόσια τηλεόραση δημιούργησε το νέο κανάλι στη Μακεδονία το 1989 άρχισαν να εκπέμπουν σιγά σιγά ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί με το πρώτο ιδιωτικό κανάλι του MEGA το 1989, το οποίο εξέπεμπε πανελλαδικά και στην πορεία αγαπήθηκε ιδιαίτερα για τις τηλεοπτικές του παραγωγές αλλά και για τα σήριαλ που θα μας λείψουν.

Η πρώτη μετάδοση του καναλιού έγινε με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και την Λιάνα Κανέλλη ως παρουσιάστρια. Το κανάλι είχε ποιοτικό περιεχόμενο, προσεγμένες επιλογές αλλά και λάθη προωθώντας πολιτική κατεύθυνση, με αποτέλεσμα στην πορεία να ξεφύγει από την άρτια γραμμή του.

Αυτό που το διαφοροποίησε ήταν πως δεν στηριζόταν σε μεσημεριανές εκπομπές με πάνελ και μεσημεριανά σώου. Έκανε ένα δυναμικό ξεκίνημα με καινοτομίες και επιλεκτικά προγράμματα προς διάθεση των τηλεθεατών.

Ξημερώματα Κυριακής 28ης Οκτωβρίου έπεσε το μαύρο

Το MEGA έκλεισε, οι μέτοχοί του επέλεξαν να σταματήσουν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους αδιαφορώντας πλήρως για τους εργαζόμενους του καναλιού που έχασαν δουλειές και δεδουλευμένα.

Ξημερώματα Κυριακής 28ης Οκτωβρίου έπεσε το μαύρο, ενώ παίζονταν επεισόδιο από την πρώτη σειρά με τους «Απαράδεκτους», μετά την σχετική εντολή του ΕΣΡ και κατόπιν απόφασης του ΣτΕ εξέπνευσε ένα μεγάλο κανάλι.

Γιατί συνυπέγραψε η ολομέλεια του συμβουλίου την επιβολή του «μαύρου»; Γιατί ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA δεν συμμετείχε στη τελευταία αδειοδοτική διαδικασία, ώστε να επέλθει ο τερματισμός λειτουργίας του; Θλιβερό για όλους τους εργαζόμενους που έχασαν την εργασία τους.

Σύμφωνα με την ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου:

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με προεδρεύοντα τον αντιπρόεδρο Γεώργιο Παπαγεωργίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ηλία Μάζο, με δύο αποφάσεις της (2018-2019) απέρριψε τόσο την αίτηση ακύρωσης που είχε καταθέσει ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA, όσο και αυτήν που είχαν καταθέσει 112 εργαζομένοι στον εν λόγω σταθμό. Όλοι ζητούσαν να ακυρωθεί η υπ΄ αριθμ. 18/2018 απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με την οποία διατάχθηκε ο τερματισμός λειτουργίας του MEGA, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 4496/2017.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν στις αποφάσεις τους, ότι «μετά την εφαρμογή του Ν. 4496/2017 οι τηλεοπτικοί σταθμοί εξαρτούν τη συνέχιση της λειτουργίας τους από τη συμμετοχή τους σε προκηρυχθείσα διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης».

Ακόμη, οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ότι «στην περίπτωση μη συμμετοχής ή απαράδεκτης ή ανεπιτυχούς συμμετοχής τηλεοπτικού σταθμού σε προκηρυχθείσα διαδικασία αδειοδότησης επιβάλλεται κατά δέσμια αρμοδιότητα ο τερματισμός λειτουργίας του μετά την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας, χωρίς να καταλείπεται στάδιο εκτίμησης των κατ' ιδίαν περιστάσεων».

Η Ολομέλεια του ΣτΕ επισημαίνει ότι «σύμφωνα με τη συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου που επιβάλλει τη διαφύλαξη του κύρους του νόμου, ως τύπος προγράμματος που αφορά την ενεστώσα λειτουργία τηλεοπτικού σταθμού, νοείται ο δηλωθείς κατά την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία τύπος του προγράμματος, ο οποίος και προσδιορίζει το χαρακτήρα του σταθμού ως ενημερωτικού ή μη και όχι ο τύπος προγράμματος ο οποίος έχει τυχόν δημιουργηθεί αυθαιρέτως με τη μεταβολή της φυσιογνωμίας του δηλωθέντος προγράμματος του σταθμού, κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων με τις οποίες κρίθηκε νόμιμη η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε τηλεοπτικούς σταθμούς για μη νόμιμη μετατροπή του προγράμματός τους από ενημερωτικό, όπως είχε δηλωθεί, σε μη ενημερωτικό».

Η αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή -συνεχίζει η Ολομέλεια του ΣτΕ- «δεν ευρίσκει έρεισμα ούτε στις προπαρασκευαστικές εργασίες του άρθρου 14Α του εν λόγω νόμου, από τις οποίες ουδόλως προκύπτει ότι ο νομοθέτης σκοπούσε στην προστασία de facto δημιουργηθεισών καταστάσεων και τούτο ανεξαρτήτως της συνταγματικότητας μιας διάταξης με τέτοιο περιεχόμενο με την οποία απαγορεύεται η εκτός αδειοδοτικής διαδικασίας μεταβολή της φυσιογνωμίας του προγράμματος (και της εμβέλειας εκπομπής) των παρόχων».

Σε άλλο σημείο των δικαστικών αποφάσεων επισημαίνεται ότι «η τηλεοπτική εκπομπή τελεί (κατ' άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος) υπό τον άμεσο έλεγχο του κράτους προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί (εξασφάλιση τηλεοπτικής στάθμης προγραμμάτων, πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας κ.λπ.) και δύναται να συνίσταται ο έλεγχος αυτός στην υπαγωγή της τηλεοπτικής εκπομπής σε καθεστώς προηγούμενης άδειας, χορηγουμένης κατά ισότιμο, αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο, σχετικοί όροι και προϋποθέσεις».

Έτσι, δεν αντίκειται στην συνταγματική διάταξη του άρθρου 15 ή στις αρχές της αναλογικότητας και του κράτους δικαίου, νόμος που επιβάλλει τον κατά δέσμια αρμοδιότητα τερματισμό της λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλήρως τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις λειτουργίας. 

Τέλος, με 4 άλλες αποφάσεις της Ολομέλειας (2014-2017) απερρίφθησαν οι αιτήσεις ακύρωσης της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας και των τηλεοπτικών σταθμών ΣΚΑΪ, Star και Ant1 που στρέφονταν κατά της τελευταίας αδειοδοτικής διαδικασίας.

 

περισσότερα...

Diese Website verwendet Cookies